försäkring direkt sjukvård försäkring, läkare håller upp röntgenplåt

BERÄKNA DITT PRIS

Vill du ha hjälp med ansökan, kontakta Försäkring Direkt på 08-520 056 50.

Försäkring Direkt Sjukvårdsförsäkring

Snabb hjälp och snabbt tillbaks på jobbet

Om du blir sjuk eller råkar ut för en skada, kan det kännas som en lättnad att slippa ringa runt och försöka få tid hos lämpliga specialister. Med en sjukvårdsförsäkring slipper du både det och långa väntetider.

Du får en egen vårdrådgivning med erfarna sjuksköterskor som lotsar dig rätt, och ordnar en tid åt dig, snabbt och bekvämt. Du får också en vårdgaranti som innebär att du får en tid hos rätt specialist inom 3 dagar (5 dagar under jul- och semestertid). Det betyder att du snabbare kan komma tillbaks till jobbet. Självrisken är endast 600 kr per skada.

Genom Försäkring Direkt kan du även teckna sjukvårdsförsäkring för dina barn, som tillägg till din egen sjukvårdsförsäkring. Det krävs ingen hälsodeklaration. För att teckna försäkringen ska barnet ha fyllt 3 år men inte 20 år och den kan behållas fram till utgången av den månad då barnet fyller 25 år. Självrisken per skada är 500 kronor.

SNABBFAKTA SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

  • Egen vårdrådgivning
  • Vårdgaranti med läkartid inom 3 dagar, påbörjad behandling inom 21 dagar
  • Självrisk 600 kr per skada
  • Försäkringen tecknas innan du fyller 65 år, och upphör att gälla månaden efter du fyllt 67

Försäkringsgivare: Knif Trygghet Forsikring AS, Försäkringsgivarna företräds av Nordeuropa Försäkring AB

Beräkna pris och ansök

Klicka här för att se priser och räkna på din försäkring. Vill du ha hjälp med ansökan, kontakta Försäkring Direkt på 08-520 056 50.

Villkor och försköpsinformation

Anmäl skada

Skador ersätts alltid enligt gällande villkor.

För skadeanmälan kontakta Försäkring Direkt på 08-520 056 75 eller via e-post: kundservice@forsakringdirekt.com.