FUABs behandling av personuppgifter

Försäkringsutveckling Sverige AB (FUAB) är en
försäkringsförmedlare som utvecklar, förmedlar
och hanterar gruppförsäkringar för organisationer
och företag i Norden. Vi på FUAB värnar om alla
människors personliga integritet. Vårt löfte till dig som,
partner, medlem eller kund till någon av våra partners,
är att du alltid ska kunna känna dig fullständigt trygg
med att lämna dina personuppgifter till oss. Du ska
veta att vi hanterar dem med största omsorg.

Läs mer om FUABs behandling av personuppgifter genom att ladda ner FUAB:s integritetspolicy här.