försäkring direkt livförsäkring – Pappa och barn står på en brygga i soluppgång och dis

BERÄKNA DITT PRIS

Vill du ha hjälp med ansökan, kontakta Försäkring Direkt på 08-520 056 50.

Försäkring Direkt Livförsäkring

Ger dina närmaste trygghet när du inte kan

Vad händer familjen om din inkomst skulle försvinna? Med en livförsäkring ger du dina efterlevande en ekonomisk trygghet. Kanske så att de kan bo kvar i er gemensamma bostad? Då betalas ett engångsbelopp, s k dödsfallskapital, ut till dina närmaste om du avlider.

I Livförsäkringen kan du välja ett dödsfallskapital mellan 6 och 40 prisbasbelopp (1 pbb = 47 300 kr år 2020). Du kan välja till Förtidskapital, vilket ger dig själv ett engångsbelopp om du skulle bli långvarigt oförmögen att arbeta. Det betalas då ut efter 36 månaders arbetsoförmåga. I Försäkring Direkt Livförsäkring ingår också ett engångsbelopp om ett arvsberättigat barn skulle avlida.

SNABBFAKTA LIVFÖRSÄKRING

  • Engångsbelopp till dina efterlevande
  • Engångsbelopp vid barns dödsfall, från graviditetsvecka 26 till 18 års ålder
  • Möjlighet att välja till Förtidskapital – engångsbelopp vid långvarig arbetsoförmåga
  • Försäkringen tecknas innan du fyller 65 år, och upphör att gälla månaden efter du fyllt 67.

Försäkringsgivare: Knif Trygghet Forsikring AS, Försäkringsgivarna företräds av Nordeuropa Försäkring AB

Beräkna pris och ansök

Klicka här för att se priser och räkna på din försäkring. Vill du ha hjälp med ansökan, kontakta Försäkring Direkt på 08-520 056 50.

Villkor och försköpsinformation

Anmäl skada

Skador ersätts alltid enligt gällande villkor. Skadeanmälan hittar du här >>

För frågor kontakta Försäkring Direkt på 08-520 056 50 eller via e-post: kundservice@forsakringdirekt.com.