Intäktsförsäkring – en trygghet till alla småföretagare!

Den här typen av försäkring får du annars bara tillgång till när medlem i en organisation med gruppavtal eller anställd. Hos oss behövs inte det. Vi har förhandlat fram ett bra skyddsnät för alla som vill ge sig själv och sina nära trygghet om något skulle inträffa. Ett sätt att visa omtänksamhet inte bara mot din familj utan också mot dig själv!

Vad händer ditt företag om du blir sjuk?

För att du ska slippa oroa dig och istället ägna dig åt att bli frisk har vi tagit fram en intäktsförsäkring. Med den får ditt företag ersättning om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Och till skillnad från sjukavbrottsförsäkringar får du pengarna direkt. För att teckna intäktsförsäkringen krävs att du jobbar minst 22 timmar i veckan, är fullt arbetsför (dvs inte uppbär sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning, aktivitetsersättning eller sjukpenning) och inskriven i svensk försäkringskassa. Just nu bjuder vi på en extra månad när du tecknar försäkringen på webben. Det gör du enkelt här nedan.

Villkor och försköpsinformation

SNABBFAKTA INTÄKT

 • Ger ekonomisk ersättning till företaget vid nyckelpersons sjukdom eller olycksfall.
 • Vill du anmäla andra personer än ägare eller VD krävs hälsodeklaration.
 • Ersättningen betalas ut månatligen direkt till företaget: 15 000 per månad i högst 6 månader.
 • Premie: 321 kr per månad. Avdragsgill i din rörelse.

Försäkringsgivare: Protector

foretagande_logo

Via Företagande.se har vi möjlighet att förbättra din försäkringslösning för ditt företag. Skicka in uppgifter enlig nedan, så återkommer vi med ett erbjudande om försäkring.

  • Om den försäkrade

  • Om företaget

  • Försäkringsval

   Du väljer själv ersättningsnivå och ersättningstid enligt nedan. Ersättningen kan aldrig överstiga den faktiska intäktsförlust som företaget drabbas av om den försäkrade blir arbetsoförmögen.
  • PREMIE 6 månader 12 månader
   15 000 kr 321 kr/mån 376 kr/mån
   20 000 kr 428 kr/mån 501 kr/mån
  • Om Försäkring Direkt intäkt

   • Försäkringen Intäkt ger ekonomisk ersättning till företaget vid nyckelpersons sjukdom eller olycksfall.
   • Premien är avdragsgill i din rörelse
   • Försäkringsgivare: Protector
   • Folkbokförd i Sverige
   • Kan nytecknas mellan 18 - 64 år
   • Arbetstid minst 22 timmar i veckan
   • Är fullt arbetsför
   • Är inskriven i svensk försäkringskassa
   D v s kan fullgöra ditt vanliga arbete utan inskränkningar och inte uppbär sjuklön, sjuk- eller rehabiliteringspenning, sjukbidrag, förtidspension, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller minst halv arbetsskadelivränta. Har du någon vilande ersättning, lönebidragsanställning eller av hälsoskäl fått ett anpassat arbete, anses du inte vara fullt arbetsför.
  • Ovannämnda uppgifter ska ligga till grund för försäkringsavtalet. Genom att skicka in min ansökan intygar jag att jag själv besvarat frågorna samt fyllt i hälsouppgifterna och att svaren är sanna och fullständiga samt lämnade med kännedom om att oriktigt eller ofullständigt svar kan medföra att försäkringen blir ogiltig.